Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

EPA: 837 XXVI
Broj akta: 26-1/19-3
Datum: 31.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 31.10.2019.
Broj akta: 26-1/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.11.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 04.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Andrija Popović, Branka Tanasijević, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 04.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amadman

Datum: 05.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović

Usmjerenje

Datum: 05.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 06.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 26-1/19-3/10
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali