Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 1, 4 i 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list CG", broj 75/18)

EPA: 843 XXVI
Broj akta: 00-14/19-20/2
Datum: 01.11.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: