Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 7 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 37/17)

EPA: 842 XXVI
Broj akta: 00-14/19-2/2
Datum: 01.11.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: