Predlog za imenovanje mr Siniše Bjekovića za zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

EPA: 847 XXVI
Broj akta: 00-74/19-38
Datum: 05.11.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za imenovanje mr Siniše Bjekovića za zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Datum: 05.11.2019.
Broj akta: 00-74/19-38
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali