Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture

EPA: 849 XXVI
Broj akta: 24-5/19-1
Datum: 06.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture

Datum: 06.11.2019.
Broj akta: 24-5/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.11.2019.
Broj akta: 24-5/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 24-5/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.12.2019.
Broj akta: 24-5/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 24-5/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali