Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

EPA: 851 XXVI
Broj akta: 00-71/19-11
Datum: 08.11.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Datum: 08.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Ivan Brajović

Usmjerenje

Datum: 08.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Amandman

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 11.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-11/7
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 11.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali