Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

EPA: 855 XXVI
Broj akta: 04-3/19-1
Datum: 14.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Datum: 14.11.2019.
Broj akta: 04-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 14.11.2019.
Broj akta: 04-3/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.11.2019.
Broj akta: 04-3/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 04-3/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 17.12.2019.
Broj akta: 04-3/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali