Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore

EPA: 858 XXVI
Broj akta: 10-3/19-1
Datum: 15.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore

Datum: 15.11.2019.
Broj akta: 10-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 15.11.2019.
Broj akta: 10-3/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Neđeljko Rudović

Amandmani Vlade Crne Gore

Datum: 23.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Amandmani

Datum: 23.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/12
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/18
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Amandmani

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Neđeljko Rudović

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-13/19-1/15
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/17
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-1/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo