Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola

EPA: 866 XXVI
Broj akta: 00-35/19-3
Datum: 22.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-35/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo