Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena

EPA: 868 XXVI
Broj akta: 27-2/19-1
Datum: 22.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 27-2/19-1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik

Usmjerenje

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 27-2/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.12.2019.
Broj akta: 27-2/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 27-2/19-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 27-2/19-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 27-2/19-1/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali