Predlog odluke o razrješenju i izboru dva člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

EPA: 877 XXVI
Broj akta: 00-74/19-49
Datum: 22.11.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju i izboru dva člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-74/19-49
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-74/19-49/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali