Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 878 XXVI
Broj akta: 09-2/19-2
Datum: 25.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 25.11.2019.
Broj akta: 09-2/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 26.11.2019.
Broj akta: 09-2/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo