Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

EPA: 879 XXVI
Broj akta: 14-4/19-4
Datum: 26.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

Datum: 26.11.2019.
Broj akta: 14-4/19-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 26.11.2019.
Broj akta: 14-4/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.12.2019.
Broj akta: 14-4/19-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo