Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona

EPA: 891 XXVI
Broj akta: 23-3/19-8
Datum: 13.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-8
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.02.2020.
Broj akta: 23-3/19-8/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.02.2020.
Broj akta: 23-3/19-8/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 23-3/19-8/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali