Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

EPA: 892 XXVI
Broj akta: 23-1/19-10
Datum: 13.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-10
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.02.2020.
Broj akta: 23-1/19-10/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 23-1/19-10/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 23-1/19-10/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 23-1/19-10/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali