Predlog zakona o medijima

EPA: 895 XXVI
Broj akta: 10-3/19-2
Datum: 18.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o medijima

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 10-3/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 10-3/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 02.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Neđeljko Rudović

Usmjerenje

Datum: 02.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Usmjerenje

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Raško Konjević

Amandmani

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 21.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani Vlade Crne Gore

Datum: 23.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/20
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/18
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/19
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/14
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ranko Krivokapić

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/15
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 10-3/19-2/17
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo