Ostavka na funkciju člana Sudskog savjeta - Prof. dr Mladen Vukčević

EPA: 902 XXVI
Broj akta: 00-74/19-51
Datum: 19.12.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Ostavka na funkciju člana Sudskog savjeta - Prof. dr Mladen Vukčević

Datum: 19.12.2019.
Broj akta: 00-74/19-51
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Obavještenje Sudskog savjeta Crne Gore

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-74/19-51/1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali