Izvještaj sa Predlogom Administrativnog odbora da se protiv Nebojše Medojevića poslanika u Skupštini Crne Gore ne daje odobrenje za pokretanje krivičnog postupka

EPA: 903 XXVI
Broj akta: 00-75/19-2/1
Datum: 23.12.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa Predlogom Administrativnog odbora da se protiv Nebojše Medojevića poslanika u Skupštini Crne Gore ne daje odobrenje za pokretanje krivičnog postupka

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 00-75/19-2/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor