Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima

EPA: 904 XXVI
Broj akta: 07-1/19-1
Datum: 27.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 07-1/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2020.
Broj akta: 07-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo