Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o sudovima

EPA: 905 XXVI
Broj akta: 23-1/19-13
Datum: 27.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o sudovima

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-13
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2020.
Broj akta: 23-1/19-13/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.01.2020.
Broj akta: 23-1/19-13/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2020.
Broj akta: 23-1/19-13/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo