Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

EPA: 906 XXVI
Broj akta: 23-1/19-14
Datum: 27.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-14
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2020.
Broj akta: 23-1/19-14/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.01.2020.
Broj akta: 23-1/19-14/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2020.
Broj akta: 23-1/19-14/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo