Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

EPA: 907 XXVI
Broj akta: 23-1/19-15
Datum: 27.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-15
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 16.01.2020.
Broj akta: 23-1/19-15/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo