Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića

EPA: 908 XXVI
Broj akta: 00-63-5/19-40/1
Datum: 25.12.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića

Datum: 25.12.2019.
Broj akta: 00-63-5/19-40/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za međunarodne odnose i iseljenike