Izvještaj o kontrolnom saslušanju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije, ministra odbrane i generalnog direktora Obavještajno bezbjedonosnog direktorata u Ministrastvu odbrane

EPA: 909 XXVI
Broj akta: 00-63-4/19-37/4
Datum: 30.12.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: