Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

EPA: 910 XXVI
Broj akta: 16-3/19-2
Datum: 31.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Datum: 31.12.2019.
Broj akta: 16-3/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2020.
Broj akta: 16-3/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo