Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

EPA: 911 XXVI
Broj akta: 23-3/20-1
Datum: 14.01.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Datum: 14.01.2020.
Broj akta: 23-3/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2020.
Broj akta: 23-3/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo