Predlog zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima

EPA: 919 XXVI
Broj akta: 31-6/20-1
Datum: 27.01.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima

Datum: 27.01.2020.
Broj akta: 31-6/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 29.01.2020.
Broj akta: 31-6/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.06.2020.
Broj akta: 31-6/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.06.2020.
Broj akta: 31-6/20-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 31-6/20-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali