Predlog odluke o donošenju detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore

EPA: 921 XXVI
Broj akta: 00-72/20-1
Datum: 31.01.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 31.01.2020.
Broj akta: 00-72/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.02.2020.
Broj akta: 00-72/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo