Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

EPA: 922 XXVI
Broj akta: 16-3/20-1
Datum: 31.01.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Datum: 31.01.2020.
Broj akta: 16-3/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.01.2020.
Broj akta: 16-3/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.02.2020.
Broj akta: 16-3/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo