Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

EPA: 924 XXVI
Broj akta: 15-4/20-1
Datum: 04.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Datum: 04.02.2020.
Broj akta: 15-4/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 05.02.2020.
Broj akta: 15-4/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.03.2020.
Broj akta: 15-4/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo