Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

EPA: 925 XXVI
Broj akta: 14-1/20-1
Datum: 05.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Datum: 05.02.2020.
Broj akta: 14-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada