Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

EPA: 927 XXVI
Broj akta: 28-2/20-1
Datum: 07.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Datum: 07.02.2020.
Broj akta: 28-2/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 07.02.2020.
Broj akta: 28-2/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo