Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

EPA: 928 XXVI
Broj akta: 28-2/20-2
Datum: 07.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 07.02.2020.
Broj akta: 28-2/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 07.02.2020.
Broj akta: 28-2/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.03.2020.
Broj akta: 28-2/20-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo