Izvještaj o realizovanim investicijama shodno odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 20.12.2018. - 30.11.2019. godine

EPA: 930 XXVI
Broj akta: 00-72/20-2
Datum: 13.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 13.02.2020.
Broj akta: 00-72/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo