Predlog zakona o ljekovima

EPA: 932 XXVI
Broj akta: 28-2/20-3
Datum: 17.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o ljekovima

Datum: 17.02.2020.
Broj akta: 28-2/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.02.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.05.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 17.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Halil Duković, Momčilo Martinović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 17.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 28-2/20-3/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali