Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019-2021, za 2019. godinu

EPA: 934 XXVI
Broj akta: 00-72/20-3
Datum: 20.02.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019-2021, za 2019. godinu

Datum: 20.02.2020.
Broj akta: 00-72/20-3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 20.02.2020.
Broj akta: 00-72/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo