Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske

EPA: 935 XXVI
Broj akta: 30-1/20-1
Datum: 25.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 25.02.2020.
Broj akta: 30-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo