Predlog rezolucije o krivičnoj odgovornosti za djela protiv državnih dobara od 1990. godine, raskidu ugovora sačinjenih na štetu države, preispitivanju porijekla imovine i načinu valorizacije preostalih dobara

EPA: 936 XXVI
Broj akta: 00-71/20-1
Datum: 25.02.2020
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 25.02.2020.
Broj akta: 00-71/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog rezolucije o krivičnoj odgovornosti za djela protiv državnih dobara od 1990. godine, raskidu ugovora sačinjenih na štetu države, preispitivanju porijekla imovine i načinu valorizacije preostalih dobara

Datum: 25.02.2020.
Broj akta: 00-71/20-1
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Andrija Mandić, Branko Radulović, Milan Knežević, Milutin Đukanović, Nebojša Medojević