Predlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine

EPA: 937 XXVI
Broj akta: 23-2/20-1
Datum: 27.02.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 27.02.2020.
Broj akta: 23-2/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine

Datum: 27.02.2020.
Broj akta: 23-2/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Mišljenje Vlade

Datum: 15.05.2020.
Broj akta: 23-2/20-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada