Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika

EPA: 939 XXVI
Broj akta: 23-1/20-1
Datum: 04.03.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika

Datum: 04.03.2020.
Broj akta: 23-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miodrag Lekić, Neđeljko Rudović

Usmjerenje

Datum: 05.03.2020.
Broj akta: 23-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo