Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2019. godinu

EPA: 940 XXVI
Broj akta: 00-72/20-4
Datum: 10.03.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2019. godinu

Datum: 10.03.2020.
Broj akta: 00-72/20-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu