Predlog odluke o izboru jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

EPA: 941 XXVI
Broj akta: 00-74/20-3
Datum: 12.03.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 12.03.2020.
Broj akta: 00-74/20-3
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo