Ostavke poslanika Veljka Vasiljevića, Marine Jočić, Vere Bulatović i Slavena Radunovića na dužnosti članova Odbora

EPA: 942 XXVI
Broj akta: 00-74/20-4
Datum: 12.03.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Ostavke poslanika Veljka Vasiljevića, Marine Jočić, Vere Bulatović i Slavena Radunovića na dužnosti članova Odbora

Datum: 12.03.2020.
Broj akta: 00-74/20-4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor