Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

EPA: 943 XXVI
Broj akta: 24-2/20-1
Datum: 18.03.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

Datum: 18.03.2020.
Broj akta: 24-2/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada