Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

EPA: 959 XXVI
Broj akta: 14-4/20-2
Datum: 16.04.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 14-4/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.06.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 19.06.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Jovanka Laličić

Usmjerenje

Datum: 19.06.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 02.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 08.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Usmjerenje

Datum: 08.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 15.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 15.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Srđan Milić

Usmjerenje

Datum: 15.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/12
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 16.07.2020.
Broj akta: 14-4/20-2/13
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali