Predlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

EPA: 978 XXVI
Broj akta: 19-1/20-1
Datum: 11.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Datum: 11.05.2020.
Broj akta: 19-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 19-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo