Predlog zakona o utvrđivanju šeme državnih garancija za kredite kao mjera podrške privredi (lex specialis)

EPA: 979 XXVI
Broj akta: 08-2/20-1
Datum: 12.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o utvrđivanju šeme državnih garancija za kredite kao mjera podrške privredi (lex specialis)

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 08-2/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 08-2/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 26.06.2020.
Broj akta: 08-2/20-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada