Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru

EPA: 980 XXVI
Broj akta: 33/20-2
Datum: 12.05.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 33/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 33/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo