Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnose na "Luštica Development" AD - Tivat - Projekat Luštica Bay za 2019. godinu

EPA: 982 XXVI
Broj akta: 00-72/20-22
Datum: 18.05.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 19.05.2020.
Broj akta: 00-72/20-22/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo