Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta za visoko obrazovanje

EPA: 983 XXVI
Broj akta: 00-74/20-6
Datum: 18.05.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta za visoko obrazovanje

Datum: 18.05.2020.
Broj akta: 00-74/20-6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada